EMEKLİLİK
Emeklilik koşulları hakkında detaylı bilgiler.

5510 Sayılı Kanun çerçevesinde Emeklilik koşulları 30.04.2008 tarihinden önce işe girenler ve anılan tarihten sonra işe girenler açısından farklılıklar arzetmektedir. Anılan kanunla 30.04.2008 tarihinden önce işe girmiş olanlar için geçerli olan emeklilik yaş ve koşullarında herhangi bir değişiklik getirilmemiştir. Diğer bir ifadeyle bu kişiler; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda ve bu kanunda değişiklikler yapan 4447 ve Sayılı kanunlarda öngörülen koşullar çerçevesinde;

-
Kadın ise 58,erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya ,
-Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması , 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,

malüllük,yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmaları koşuluyla emekli olabileceklerdir.

Yukarıda sözügeçen ve “Kademeli Geçişi” yeniden düzenleyen 4759 sayılı Yasa çerçevesinde; kadın ve erkek çalışanlarımızın 23.05.2002 tarihi baz alınarak hesaplanacak sigortalılık sürelerine göre emekli olabilecekleri yaş ve prim ödeme gün sayıları tablolar halinde aşağıda belirtilmiştir. Çalışanlarımızın; bu tablolar ve ayrıca aşağıda verilen örnekler yardımıyla emeklilik tarihlerini kolaylıkla hesaplayabilmeleri mümkündür.

Kadın çalışanlar için;

ÖRNEK-1
Yasanın Yürürlük Tarihi : 23.05.2002
Hizmetin Başlangıcı : 01.11.1986
Hizmet Süresi : 22 gün,6ay,15yıl
Doğum Tarihi : 01.11.1965
Emeklilik Tarihi : 43 yaşını dolduracağı 01.11.2008’ dir.


ÖRNEK-2
Yasanın Yürürlük Tarihi : 23.05.2002
Hizmetin Başlangıcı : 01.04.1989
Hizmet Süresi : 22 gün,1ay,13yıl
Doğum Tarihi : 01.07.1963
Emeklilik Tarihi : 20 yılını dolduracağı 02.04.2009’dur.


ÖRNEK-3
Yasanın Yürürlük Tarihi : 23.05.2002
Hizmetin Başlangıcı : 01.02.1988
Hizmet Süresi : 22gün,3ay,14yıl
Doğum Tarihi : 01.05.1966
Emeklilik Tarihi : 44 yaşını dolduracağı 01.05.2010’dur.

4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci
23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı Tahsis Talep Tarihindeki En Az
Sigortalılık süresi Yaşı Gün 
Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek sayısı
18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün  23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün  20 25 40 44 5000
09/09/1981-23/05/1984 09/09/1976-23/05/1979
17 yıl – 18 yıl  21 yıl 6 ay-23 yıl  20 25 41 45 5000
24/05/1984-23/05/1985 24/05/1979-23/11/1980
16 yıl – 17 yıl  20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982 20 25 42 46 5075
24/05/1985-23/05/1986
15 yıl – 16 yıl  18 yıl 6 ay-20 yıl  20 25 43 47 5150
24/05/1986-23/05/1987 24/05/1982-23/11/1983
14 yıl – 15 yıl  17 yıl-18 yıl 6 ay 20 25 44 48 5225
24/05/1987-23/05/1988 24/11/1983-23/05/1985
13 yıl – 14 yıl 15 yıl 6 ay-17 yıl 20 25 45 49 5300
24/05/1988-23/05/1989 24/05/1985-23/11/1986
12 yıl – 13 yıl 14 yıl-15 yıl 6 ay 20 25 46 50 5375
24/05/1989-23/05/1990 24/11/1986-23/05/1988
11 yıl – 12 yıl 12 yıl 6 ay-14 yıl 20 25 47 51 5450
24/05/1990-23/05/1991 24/05/1988-23/11/1989
10 yıl – 11 yıl 11 yıl-12 yıl 6 ay 20 25 48 52 5525
24/05/1991-23/05/1992 24/11/1989-23/05/1991
9 yıl – 10 yıl 9 yıl 6 ay-11 yıl 20 25 49 53 5600
24/05/1992-23/05/1993 24/05/1991-23/11/1992
8 yıl – 9 yıl 8 yıl-9 yıl 6 ay 20 25 50 54 5675
24/05/1993-23/05/1994 24/11/1992-23/05/1994
7 yıl – 8 yıl 6 yıl 6 ay-8 yıl 20 25 51 55 5750
24/05/1994-23/05/1995 24/05/1994-23/11/1995
6 yıl – 7 yıl 5 yıl-6 yıl 6 ay 20 25 52 56 5825
24/05/1995-23/05/1996 24/11/1995-23/05/1997
5 yıl – 6 yıl 3 yıl 6 ay-5 yıl 20 25 53 57 5900
24/05/1996-23/05/1997 24/05/1997-23/11/1998
4 yıl – 5 yıl 2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay 20 25 54 58 5975
24/05/1997-23/05/1998 24/11/1998-08/09/1999
3 yıl – 4 yıl   20   55   5975
24/05/1998-23/05/1999
2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl   20   56   5975
24/05/1999-08/09/1999


Erkek çalışanlar için;

ÖRNEK-1
Yasanın Yürürlük Tarihi : 23.05.2002
Hizmetin Başlangıcı : 24.05.1982
Hizmet Süresi : 29 gün,11ay,19 yıl
Doğum Tarihi : 13.11.1961
Emeklilik Tarihi : 47 yaşını dolduracağı 13.11.2008’ dir.

ÖRNEK-2
Yasanın Yürürlük Tarihi : 23.05.2002
Hizmetin Başlangıcı : 01.04.1984
Hizmet Süresi : 22 gün,1ay,18yıl
Doğum Tarihi : 01.10.1957
Emeklilik Tarihi : 25 yılını dolduracağı 02.04.2009dur.

ÖRNEK-3
Yasanın Yürürlük Tarihi : 23.05.2002
Hizmetin Başlangıcı : 10.11.1982
Hizmet Süresi : 13 gün, 6ay, 20yıl
Doğum Tarihi : 01.01.1964
Emeklilik Tarihi : 46 yaşını dolduracağı 01.01.2010’dur.

30.04.2008 tarihinden  sonra işe girenler; 01.01.2036 tarihinden başlamak üzere,  7200 prim ödeme gün sayısını  tamamladıkları tarihe göre yasada belirlenmiş  yaşlarda emekli olabileceklerdir.

Önemli Not:
Hizmet başlangıcı, sigorta primi ödenmek koşuluyla Bankamızda veya hizmet birleştirmesi yapılması koşulu ile başka bir işyerinde ilk çalışmaya başlanan tarihtir.Emekli olabilmek için tablolarda yer alan sigortalılık süresi,yaş ve prim ödeme gün sayısı koşullarının her üçünün birlikte gerçekleşmesi esastır. Herhangi birinin gerçekleşmemiş olması halinde bu koşulun da yerine getirildiği tarihte emeklilik mümkündür.

Emekli Aylığı Bağlama Prosedürü...
Emekliliğe hak kazanan personelimizin,dilekçe ile Vakfa müracaat etmesi,yaş tashihi yapılıp yapılmadığını gösterir ilgili nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği ile 4 adet vesikalık resim gönderilmesi gerekmektedir. Emekli aylığı tahsisi, müracaatı takip eden ay başından itibaren yapılır.