HAKIMIZDA

Tarihçe

Vakfımız 1954 yılında Türk Medeni Kanunu Hükümlerine  göre ‘’Tesis’’ olarak kurulmuş, 1965 yılında yürürlüğe giren mülga 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20 inci maddesi çerçevesinde de sosyal güvenlik kurumu niteliği kazanmıştır. 

1967 yılında Türk Medeni Kanununda yapılan değişiklikler sonucunda Tesislerin Vakıfa dönüştürülmesi paralelinde, Sandığımızın da statüsü yeni duruma uyarlanarak, ''1970 yılında bugünkü statü ve ünvanıyla Vakıf olarak'' tescil edilmiştir.

Vakfımızın; Mart/2009  İtibariyle Bankamızda çalışmakta olan aktif sigortalı sayısı 14881 Kişidir. Diğer taraftan; ilk emekli aylığını 1 Ağustos 1961 Yılında bağlayan Vakfımızın,  yine Mart/2009 itibariyle; yaşlılık, malüllük ve iş kazası-meslek hastalıkları sigortalarından aylık alan  emekli sayısı  10407 Kişi, 1539 Dosyadan ölüm sigortası aylığı alan hak sahibi sayısı da  1898 Kişi olmak üzere, aylık ödenen  mensubumuz toplamı 12305 Kişiye ulaşmış bulunmaktadır. Keza  bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile birlikte 17398  Mensubumuz da Vakfımız sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır.