SAĞLIK

Hasta Muayene ve Sevk Usül ve Esasları

YAPI  ve KREDİ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI HASTA MUAYENE ve SEVK USÜL ve ESASLARI

• Sağlık yardımlarından faydalanan Mensuplarımız, bulundukları yerdeki devlet hastanelerine, üniversite hastanelerine, hastanelere bağlı semt polikliniklerine, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerine, tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezlerine, İstanbul(Kadıköy-Karaköy), Ankara ve İzmir’de  sağlık merkezlerimizden, diğer illerde de Yapı Kredi Şubelerinden sevk kağıdı alınmak suretiyle, sağlık karneleri ile birlikte müracaat edebilirler.

• Vakfımız ile anlaşması olan özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ait bilgiler sitemizde yer almaktadır. Bu kurumlara, bulunulan yerdeki sağlık merkezlerimizden alınacak sevk ve onay, sağlık merkezi bulunmayan mahallerde ise Yapı Kredi Şubelerinden alınacak sevk kağıdı ve sağlık karnesi ile müracaat edilebilir.

• Acil durumlar dışında, sevk ve onay alınmaksızın başvurulan özel sağlık kurumlarının faturaları Vakfımızca karşılanmaz.

• Acil durumlarda sevk alınmaksızın özel sağlık kurumlarına başvurulması halinde, acil tıbbi müdahalenin zorunlu olduğunu açıklayan epikriz raporunun müdaheleyi yapan hekim tarafından düzenlenip, imzalanması ve sağlık merkezlerimizce de bu raporun onaylanması gerekmektedir.